Cửa nhà trạm Shelter BTS

- Lỗ thông gió lùa.

- Khóa móc.

- Tấm cánh cửa bằng Panel PU- tấm tôn 3 lớp cách nhiệt cách âm.

- Bao quanh cánh bằng U thép.

- Tấm cánh rất chắc chắn, bản lề đạt chất lượng.

Cửa nhà trạm Shelter BTS dùng cho tất cả các loại nhà trạm Shelter BTS VH- C408. nhà Shelter BTS VH-005, Shelter BTS VH-004...

Kích thước cửa thay đổi khi kích thước nhà trạm thay đổi.

Kết cấu:

- Lỗ thông gió lùa.

- Khóa móc.

- Tấm cánh cửa bằng Panel PU- tấm tôn 3 lớp cách nhiệt cách âm.

- Bao quanh cánh bằng U thép.

- Tấm cánh rất chắc chắn, bản lề đạt chất lượng.

Sản phẩm liên quan