Công nhân Việt Hưng làm việc khai xuân 2015

Công nhân Việt Hưng làm việc khai xuân 2015, Ngày 24/02/2015 Việt Hưng đã bắt đầu đi vào sản xuất, chuẩn bị vật tư nhà lắp ghép cho các công trình mới; và cửa thép cho các dự án đang thi công.

Công nhân Việt Hưng làm việc khai xuân 2015, Ngày 24/02/2015 Việt Hưng đã bắt đầu đi vào sản xuất, chuẩn bị vật tư nhà lắp ghép cho các công trình mới; và cửa thép cho các dự án đang thi công.

Một số hình ảnh công nhân Việt Hưng làm việc khai xuân:

 

Việt Hưng 25/01/2015

Tin tức khác