Foam PU- Polyurethane

Foam PU cách nhiệt- Polyurethane- Tấm Pu cách nhiệt cách âm Việt Hưng thường được dùng cho kho lạn, xe lạnh, cách âm phòng hát.

Foam PU cách nhiệt- Polyurethane- Tấm Pu cách nhiệt cách âm Việt Hưng thường được dùng cho kho lạn, xe lạnh, cách âm phòng hát.
Tỷ trọng tấm Foam Pu Việt Hưng từ 43-100kg/m3

Sản phẩm liên quan