Cách nhiệt

Vật liệu cách nhiệt, vat lieu cach nhiet

Bông khoáng Rockwool
Bông khoáng Rockwool hay còn gọi là Len đá; hay Bông...
Foam PU- Polyurethane
Foam PU cách nhiệt- Polyurethane- Tấm Pu cách nhiệt...
Bông thủy tinh Glasswool
Một số dạng định hình của bông thuỷ tinh...